europeana.eu
Škofja Loka - Mesto, fotografija
vzhodni niz hiš na južnem delu Spodnjega trga, v ospredju hiša Mestni trg 19, v ozadju Loško gledališče; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center ...