europeana.eu
Sečovlje - Sečoveljske soline (pogled iz zraka), fotografija
severni del parka (Lera) z aktivno pridelavo soli: pogled iz zraka; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija