europeana.eu
Soča - Naselje Soča in dolina reke Soče (pogled iz zraka), fotografija
zaselka Na Skalah in Na Lazni v dolini Vrsnice z zahoda: pogled iz zraka; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slove...