europeana.eu
Lazec - Cerkev sv. Jurija (Križev pot), fotografija
X. postaja; odstranitev laka; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija