europeana.eu
Ljubljana - Uršulinski samostan, poslovni prostori URSKD, fotografija
zidava J trakta samostana; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija