europeana.eu
Črneča vas - Cerkev sv. Mohorja, fotografija
tloris cerkve (avtor načrta Komlanec Anton); Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija