europeana.eu
Ljubljana - Trgovska hiša komunalnega centra v Šiški, fotografija
detajl fasade in vhodni nadstreški; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija