europeana.eu
Topol pri Medvodah - Cerkev sv. Katarine, fotografija
pogled na prezbiterij; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija