europeana.eu
Kočevska Reka - Grobišče žrtev NOB pri cerkvi, fotografija
nagrobna plošča v obliki odprte knjige; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija