europeana.eu
Stražnji Vrh - Cerkev sv. Nikolaja, fotografija
notranjščina, okno; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija