europeana.eu
Kočevske Poljane - Cerkev Marije Pomočnice kristjanov, fotografija
zunanjščina; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija