europeana.eu
Novi Tabor - Pokopališče, fotografija
nagrobnik neznanim borcem NOV in POJ; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija