europeana.eu
Srednja Vas - Cerkev sv. Filipa in Jakoba, fotografija
zvonik, zvonova; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija