europeana.eu
Brezje - Razvaline cerkve sv. Florijana, fotografija
notranjščina, desna niša v prezbiteriju; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija