europeana.eu
Goričane - Grad, fotografija
soba s freskami v 1. nadstropju, freska na Z steni; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija