europeana.eu
Špitalič pri Slovenskih Konjicah - Cerkev Marijinega Obiskovanja, fotografija
romanski kapiteli; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija