europeana.eu
Zgornja Draga - Cerkev sv. Martina, romansko okno, fotografija
romansko okno v apsidi; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija