europeana.eu
Hrastovlje - Cerkev sv. Trojice (načrt), fotografija
razporeditev stenskih slik v severni stranski ladji; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija