europeana.eu
Gradišče nad Prvačino - Dvorec Sansouci, fotografija
balkon na stranski fasadi; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija