europeana.eu
Erzelj - Cerkev sv. Mihaela, fotografija
reliefna plastika sv. Mihaela pod oknom na Z zunanjščini; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija