europeana.eu
Gornji Grad - Samostan in cerkev sv. Mohorja in Fortunata, fotografija
vzhodna fasada cerkve *; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija