europeana.eu
Visoko - Cerkev sv. Nikolaja, fotografija
Sv. Miklavž reši tri mladeniče; S stena prezbiterija *; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija