europeana.eu
Viher - Cerkev sv. Duha, fotografija
levo krilo glavnega oltarja sv. Lucije; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija