europeana.eu
Verdun - Rimska nekropola, fotografija
zaščitna izkopavanja (D. Breščak; ZVNKD Novo mesto); Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija