europeana.eu
Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka, fotografija
pogled na kalvarijo in cerkev *; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija