europeana.eu
Pleterje - Cerkev sv. Trojice, fotografija
notranjščina proti zahodu; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija