europeana.eu
Naklo - Cerkev sv. Mavricija, fotografija
del Oznanenja na zunanji slavoločni steni po sondiranju; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija