europeana.eu
Maribor - Znamenje, fotografija
znamenje na Grajskem trgu [s hranilnico in frančiškanskim samostanom v ozadju]; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi),...