europeana.eu
Križna gora - Cerkev sv. Križa, fotografija
notranjščina; levi stranski oltar (zlati oltar), 17.stol; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija