europeana.eu
Kamnica pri Mariboru - Cerkev sv. Martina, fotografija
zunanjščina, vzhodni del *; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija