europeana.eu
Črna pri Kamniku - Cerkev sv. Primoža, freske, fotografija
južna stena, Oznanenje pred restavracijo; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija