europeana.eu
Cerovo - Cerkev sv. Nikolaja s taborom, fotografija
taborsko obzidje z notranje strani; Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija