europeana.eu
Vande weldaden leerende den rechten aert van broederlijcke liefde, getrouwe vrientschap en beleeftheyt
uyt 't Latijn vertaelt door Dirck Volkertsz. Koornhart