europeana.eu
Lijkgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem George Frederik van Oranje en Nassau enz. enz. enz., overleden, te Padua, op den 6 januarij, 1799
Find out more on Europeana