europeana.eu
De brieven van P. Ovidivs Naso, ghenaemt in't Latijn Epistolae heroïdvm
over-gheset in onse Neder-duytsche taele, ende met uyt-legghinghe verciert door J.B. [Lodewijk Broomans]