europeana.eu
Het leven vanden S.P. Ignativs van Loyola, stichter der Societeit Iesv
onlancx int Spaensche gheschreuen door P. Petrus Ribadeneira, ende int Vlaemsche ouergheset by eenen anderen Priester der seluer Societeit [J. David]