europeana.eu
Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg
Find out more on Europeana