europeana.eu
De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd
Edition: 2