europeana.eu
Beknopte beschryving van het keizerryk Mexico ten gebruike myner landgenooten in dienst van zyne keizerlyke majesteit Maximiliaen I
door Gustaef van Hoorebeke