europeana.eu
Zede-kunst dat is wel-levens kunste vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden, ende vande deughden
D. V. Coornhert