europeana.eu
Andrew White Tuer - Europeana Gy┼▒jtemények
Andrew White Tuer (1838–1900) was a British publisher, writer and printer.