europeana.eu
Johann Kaspar Lavater - Europeana Collections
Johann Kaspar (or Caspar) Lavater (15 November 1741 – 2 January 1801) was a Swiss poet and physiognomist.