europeana.eu
Arkkitehtuuri - Europeana Collections
Termiä käytetään metaforana myös tietotekniikassa. Katso artikkeli Tietojärjestelmäarkkitehtuuri.Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen ja tekniikan muoto, jossa yhdyskuntia, rakennuksia ja niihin liittyviä osia suunnitellaan useasta näkökulmasta. Arkkitehtuurissa täytyy aina huomioida monia keskenään ristiriitaisia näkökulmia –...