europeana.eu
Jing Chang - Europeana Collections
Jing Chang (Chinese: 張芸京; pinyin: Zhāng Yúnjīng) is a Taiwanese singer.