europeana.eu
Historie - Europeana Collections
Historie je pojem, který nese dva významy: Historie jako dění, které proběhlo v minulosti, historická událost, dějiny; Historie jako reflexe těchto historických událostí, vědní obor. Tento význam se dosti překrývá s pojmem dějepis, historiografie.