europeana.eu
Изящно изкуство - Колекции на Europeana
Изящното изкуство е дял на изкуството, обхващащ като понятие графиката, скулптурата и живописта от изобразителните изкуства, а в общ изкуствоведски план — още музиката, поезията, красноречието и танца.Творбите в изящното изкуство представляват картини, рисунки и скулптури, които могат да се видят и закупят от галерии. Поради високата им цена се...