europeana.eu
Алехо Карпентиер - Колекции на Europeana
Алехо Карпентиер и Валмонт (26 декември 1904 - 24 април 1980) е кубински писател, журналист, музикант и музиковед, който повлиява значително на латиноамериканската литература по време на творческия си разцвет . Считан е за един от най-значимите испаноезични писатели на ХХ век и по-специално за един от авторите, които обновяват...