entegretmgd.com
Çalışan Eğitimleri | Entegre TMGD Danışmanlık Hizmetleri
Firmaların ADR yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmesi, kaza riskini azaltmak veya olası acil durumlarda müdahalelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve genel farkındalık yaratılması için