elearningworld.se
Tre perspektiv på Science Fiction och böcker i olika format - eLearningworld
Science fiction är en bro till visionära möjligheter, att undersöka tänkbara framtider. Det hjälper också att se vårt eget befintliga samhälle från ett nytt per