elearningworld.se
Millenniegenerationens insikter om 5G & lärandets omvandling
Millenniegenerationens insikter om 5G och lärandets omvandling är ett synnerligen intressant perspektiv då denna generation inte känner till en värld utan IKT